top of page

Iris OutFit

אימוני כושר לילדים ונוער

במסגרת התהליך בחרנו לוגו אשר מראה תנועה ותהליך.
בחרנו להראות זאת בעזרת דמות אשר חוצה את הלוגו בריצה מצד לצד,
ובאמצע עוברת ׳שבירה׳ של הישן, בעזרת שימוש במשולשים.

הסלוגן שאיריס בחרה ׳תבוא איך שאתה ותצא מי שאתה׳ מרמז על קבלה והכלה של ילדים ונוער ושילובם בקבוצות האימונים השונות.

בנוסף, בתהליך בדקנו אילו מוצרים יעזרו ללקוחות לקבל מידע ותוכן רלוונטי, מסודר ומעניין - בצורה מהנה ושוברת שגרה.

bottom of page